Планування розвитку територіальних громад

Посібник пропонує читачам усвідомлення викликів глобалізації для місцевого розвитку та спо-
собів використання новітніх інструментів управління, розуміння основних трендів та закономір-
ностей, за якими успішно розвиваються громади в умовах сьогодення. Зміст посібника присвя-
чений сучасним підходам до планування розвитку громад, місцевому економічному розвитку,
сталому розвитку, використанню інноваційних інструментів в плануванні, системі діагностики
та оцінки стану громади, питанням стратегічного та просторового планування тощо. Посібник
розрахований на лідерів та працівників органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів,
представників громадських організацій та органів державного управління, активних громадян та
впливових підприємців, всіх тих, кого цікавлять питання процесу планування розвитку громад в
сучасних умовах, творення стабільного та сталого майбутнього.

Планування розвитку територіальних громад

Comments are closed.