Президент підписав Закон «МаскіШоуСтоп-2»

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо удосконалення забезпеченнядотримання прав учасників кримінальногопровадження та інших осіб правоохороннимиорганами під час здійснення досудовогорозслідування» (проект № 8490), який отримавназву «МаскіШоуСтоп 2». Закон вступить в силу з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Закон є логічним продовженням Закону № 2213 «МаскіШоуСтоп 1», вдосконалюючи ряд питань, зокрема покликаний усунути практику порушеннякримінальних справ не прямими методами.

Документом внесено зміни до статті 220, 284, 303, 309 Кримінального процесуального кодексу України в частині надання іншій особі, права абозаконні інтереси якого обмежуються в ходідосудового розслідування, або його представнику,права заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження, якщоіснує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених у КПК, а в разі відмови в задоволенніклопотання звернутися зі скаргою до слідчогосудді. При цьому передбачено, що визначенняслідчого судді про відмову в задоволеннівідповідної скарги може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Внесено зміни до статті 307 КПК, якимипередбачено, що визначення слідчого судді, якимзадоволено скаргу на рішення, дії або бездіяльністьоргану досудового розслідування, направляєтьсякерівникові органу, службовою, посадовою особою якого є слідчий, прокурор, для організаціїпроведення службового розслідування і вирішенняпитання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Законом також внесено зміни до статті 130 КПК, статтю 1 191 ГК України, статті 2, 4 Закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданоїгромадянинові незаконними діями органів, щоздійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», якими передбачена можливість держави, в разі відшкодування шкоди, завданої слідчим, прокурором, за рахунок держбюджету, застосовувати право зворотної вимоги до виннихосіб у разі встановлення в їх діях складу не тількикримінального правопорушення, але і при наявності ознак дисциплінарного проступку за результатами службового розслідування, проведеного на підставі рішення суду, якимзадоволено скаргу на рішення, дії або бездіяльністьоргану досудового розслідування.

У Законі прописаний наступний порядок притягнення до кримінальної відповідальності:

скарга на дії/бездіяльність слідчого абопрокурора;

рішення суду про задоволення скаргиньомувказується обов’язковість службовогорозслідування);

службове розслідування;

матеріальне або дисциплінарне стягнення.

Підставою для залучення правоохоронця до кримінальної відповідальності має бути рішеннясуду.

Comments are closed.